Torggata 16

Slip av betong på ny trapp til «Torggata Bad»

  • Arkitekt:Mellbye
  • Byggherre:KS Torggata Bad AS
  • Vi har levert og utført:Slip av ny betongtrapp
  • Tidsperiode:Våren 2017