Akersgaten 55 (VG Bygget), Oslo

  • Byggherre:KLP Eiendom
  • Vi har levert og utført:Rehabilitering og komplettering av terrazzo fliser og naturstein (som vi la i 1994) i ny kantine og inngangsparti.
  • Omfang:ca 650 m2
  • Tidsperiode:Okt 2014