Respo Sirkulærterrazzo

Behovet for bærekraftige løsninger har meldt seg og er økende i vårt samarbeid med arkitekter og kunder.
På eget initiativ har vi derfor utviklet en bærekraftig løsning hvor vi gjenbruker avfall ifra byggeplasser som tilslag i terrazzostøp og betong, uten å frakte materialene ut av byggeplassen.
I noen tilfeller lokalt kan vi tilby å knuse det hos oss og lagre materialene frem til produksjon av ny terrazzo.

Avfall som keramisk flis, glass, tegl, natursteinsfliser, etc. kan i hovedsak ikke monteres opp igjen etter rivning på grunn av skader og bygningskrav.
Derfor er det så bra at man med letthet kan gjenbruke dette allikevel på en annen måte.
Avkapp ifra natursteinsfliser eller andre egnede materialer kan også knuses og brukes i terrazzoen istedenfor å kastes.

Ellingard kan også levere avkapp/rester av førsteklasses naturstein ifra vårt steinverksted som et alternativ eller supplement til denne løsningen.

Løsningen er at avfall ifra keramisk flis, glass, tegl, porselen eller natursteinsfliser etc. med letthet føres inn i det mobile knuseverket.
I det elektriske knuseverket vil dette bli malt opp og silt ut i fraksjoner som vi så blander inn i terrazzostøpen som et nytt materiale i bygget.

Man kan støpe 3dimensjonale terrazzoprodukter som sittebenker, vindusbrett, trappetrinn etc. eller gulv og trapper etter kundens behov.
Resepten vil bli unik for hvert prosjekt og forteller en historie om hvilke materialer som bygget besto av tidligere.

Plass støpt terrazzo har meget lang levetid og vil derfor være et bidrag til bærekraft i seg selv.
Med denne løsningen hvor tilslaget er gjenvunnet uten frakt vil klimaregnskapet bli veldig sunt, slik at en prosjektspesifikk EPD vil få veldig lave GWP tall.
Vi tilbyr prosjektspesifikke EPDer som dokumenterer det ferdige produktet. Les mer om EPD her: https://respo.no/terrazzo/epd/

Respo Terrazzo har god erfaring med kartlegging av eksisterende materialer i bygget, og potensiale for gjenbruk. Samt utvikling av resept og mengdeberegning, tilbyr vi slik at du får en komplett pakke.