Terrazzo Fliser

I publikumsarealer med stor gangtrafikk eller høy punktbelastning benyttes ofte fliser av terrazzo. Disse flisene er svært slitesterke og store arealer kan legges svært raskt og effektivt. Også disse gulvene kan enkelt slipes opp igjen selv etter mange tiår med røff behandling.

Vi leverer og monterer flere serier fliser beregnet for høyt trafikkerte publikumsområder og næringslokaler. Felles for dem alle er generelt svært høy kvalitet og stor fleksibilitet hva farger og designvalg angår.

De fleste flisene i vårt sortiment er laget for å legges i 3-5 mm lim og krever et plant underlag. Normal fugebredde er 2 mm. Skulle du ha spesielle ønsker eller behov, er det bare å ta kontakt.