Terrazzo Vedlikehold

Råd og tips for vedlikehold

Når terrazzogulvet er nytt
«Hvorfor har ikke mitt nye gulv den samme glansen og skinnet som andre terrazzogulv har? Mitt gulv ser flekkete og trist ut». Dette spørsmålet får vi noen ganger fra de som har fått et nytt terrazzogulv. Det er også helt korrekt at det kan være stor forskjell mellom et nylagt og et eldre gulv. Spør man eieren av det skinnende gulvet, har trolig også han eller hun tidligere hatt samme problem – men at gulvet senere har blitt bedre etter en tid. Selv om det i begynnelsen kanskje ikke har det utseende man forventet seg, kan man være helt sikker på at det med tiden kommer til å utvikle den spesielle glansen og patina som kjennetegner et ekte terrazzogulv.

 

Hva er grunnen til at et nylagt terrazzogulv virker å være flekkete? Under de ulike prosessene knyttet til legging, herding, grovslipning, sparkling og finsliping (polering) tilføres terrazzoen fuktighet. Dette er av betydning for gulvets kvalitet, men vannet er også bra ut i fra en rent konstruktiv synsvinkel. I en langsomt tørkende terrazzobetong, avledes fukten. Den trenger opp i den ferdigbehandlede overflaten og forårsaker flekkene.

De aller fleste hvite misfarginger av terrazzoflater er kalkutfellinger (kalciumkarbonat) fra den kjemiske reaksjonen som starter i terrazzobetongen når portlandsementen blandes med vann. Sementen hydratiserer og forvandles til et hardt, stein lignende materiale som utgjør bindemiddelet i terrazzoen. En mindre del av sementen og vannet omdannes også til kalsiumhydroxid. I svært små mengder ligger denne igjen på gulvflaten og dens porer etter den siste slipningen. Når kalsiumhydroxid, vann og koloxid (luft) reagerer utvikles kalsiumkarbonat (en såkalt kalkutfelling skjer på samme måte som på teglfasader).

Kalkutfellingens intensitet kan variere, og synes som alt fra et lyst, knapt synlig slør til ett tynt belegg. På en mørk terrazzoflate kan et lyst slør oppleves som verre enn et tynt belegg på et lyst gulv. Man bør forhindre at gulvet vekselsvis fuktes og tørkes opp, å i stedet behandle det med et vannavstøtende middel (eks natursåpe). Dessuten bør man holde gulvet tildekt under byggeperioden mens herdingen pågår, da det er en fordel å beholde fukten i gulvet i denne perioden. Et nytt gulv som herder er «sugende» og tiltrekker seg skitt fra vann. Etter en tid, med normal rengjøring, kommer imidlertid terrazzogulvet glans mer og mer frem.


Rengjøring av nye terrazzogulv – Den første behandlingen
Et problem som noen ganger kan dukke opp på nylagte gulv er at overflaten virker glansløs og dekket av en gråhvit hinne. Kjenner man ikke til hvordan terrazzoen fungerer, mislykkes man ofte med å rette på dette problemet da man kanskje gjentar den prosedyren som egentlig forårsaker det hele. Det hele avhenger av sementens kjemiske sammensetting, og forverres om man benytter uriktige rengjøringsmidler og metoder for å få bort kalkutfellinger fra gulvflaten.

Om man bare tørker av med vann så klarer vannet kun å løse opp 6-7% av kalkutfellingene. Skuring og spyling med rent vann er heller ikke tilstrekkelig effektivt for å få bort kalken fra terrazzoflatens porer. Ny kalk kommer også opp fra terrazzosjiktet. Denne prosessen avtar imidlertid etter en tid. Restene må fjernes med et vaskemiddel. Man har konstatert at et rengjøringsmiddel for terrazzo ikke bør inneholde hverken syrer eller sterke alkalier, men skal helst være helt nøytralt. Men det avgjørende er ikke bare at det er PH-nøytralt, det må dessuten være effektiv rengjøringsmiddel.

Såpe er en kjemisk forbindelse mellom fettsyreoljer og alkaliske substanser. Dette medfører at en tynn film av disse fettholdige oljene blir liggende igjen på gulvet. Polerer man deretter opp gulvet får terrazzoen sin flotte glans. Problemer kan oppstå når denne tynne oljefilmen reagerer med rester av kalkutfellingen. Da dannes en uløselig kalsiumhinne som får gulvet til å se glansløst ut.

Om man da gjentar rengjøringen av gulvet med samme type rengjøringsmiddel som tidligere, forverres situasjonen. Man kan forebygge eller i hvert fall redusere dette problemet gjennom grundig rengjøring av gulvet med et ionisk nøytralt grovrengjøringsmiddel, som ikke reagerer eller blander seg med eventuelle kalkrester før beskyttelsesbehandlingen foretas.

Legger man på en polish eller bonevoks så stenger man inne oljefilmen under et gjennomsiktig beskyttelses sjikt, som er svært vanskelig og kostbar å få bort. Om man gjennom lang tid benytter seg av en type såpe som etablerer oljefilm på gulvet er ikke dette heldig, da denne hinnen aldri herder helt og drar til seg skitt og støv. Konsekvensen blir at til og med et perfekt gulv med tiden vil se trist og glansløst ut. Man bør derfor vasket gulvet med et grovrengjøringsmiddel med jevne mellomrom. Et slikt rengjøringsmiddel legger ikke igjen noen oljete hinne eller andre rester som samler skitt.

Oppsummering – behandling av nye terrazzogulv

  • Rengjør gulvet grundig med grovrengjøringsmiddel (som i konsentrat holder pH 7-14)
  • Behandle gulvet med en natursåpe til det er mettet (blandes 3-10 dl såpe til 10 liter vann).
  • Overskytende såpe fjernes med grovrengjøringsmiddelet.
  • Bruk eventuelt highspeed polering for større glans.

Velg først og fremst produkter med «Svanemerke» eller tilsvarende. Unngå å benytte rengjøringsmidler som sliper eller forsegler, da disse kan skade og ødelegge terrazzogulvet. Unngå krystalliserende salter, skadelige alkalier eller syrer. Disse stoffene kan også være ødeleggende for gulvet. Når man reingjør et terrazzogulv anbefales vanligvis ikke at man benytter seg såkalt «overflateforsegling» (som de fleste bonevokser og polisher er), ettersom gulvene da kan bli svært glatte og får en unaturlig overflate som vil misfarges over tid.


Råd for daglig renhold av terrazzo
«Hvordan og hvor ofte skal jeg utføre daglig renhold av terrazzogulvet?». Dette avhenger selvfølgelig av hvor stor slitasjen er, men i de fleste offentlige lokaler kreves det daglig tørking av støv med en fuktig mopp. Da fjernes ikke bare støv, men også grus som har fulgt med inn. Denne grusen kan virke som et slipemiddel på den harde gulvflaten hvis den ikke fjernes. I trappeløp holder det som oftest å rengjøre trappene en til to ganger pr uke.

I nybygg er det ofte en stor mengde bygge støv som kan forurense gulvene. I starten bør man derfor gjøre rent med en tettere frekvens til alt bygge støvet har forsvunnet. De fleste vil ha høy glans på gulvet, samtidig som man ønsker å ivareta sikkerheten i bygget. Vi anbefaler derfor å benytte et rengjøringsmiddel som er sklisikkert.

Bygg støv og fremfor alt gipsstøv kan i kombinasjon med såpe gi en ekstremt glatt overflate. Gulvet må da rengjøres med grovrengjøringsmiddel, til alt det overflødige er fjernet. Dette problemet er forbigående og vil avta når bygg støvet har forsvunnet fra bygg og ventilasjon.

Oppsummering – daglig rengjøring av nye terrazzogulv

  • Beskytt og rengjør gulvet daglig (avhenger av slitasje) med lett såpevann.
  • Overflødig såpe og smuss fjernes med grovrengjøringsmiddel (ca hver 4 vask) , pH 7-14 i konsentrat. Vi anbefaler Steinfix 40.
  • Bruk eventuelt highspeed polering med jevne mellomrom for større glans.

Det er riktig at terrazzogulvet ser rent ut. Vann, mopper og annet utstyr må være vel rengjort før bruk.


Metoder for rengjøring av sterkt nedsmussede gulv og flekker
Nøytrale rengjøringsmidler virker best om man blander vann og rengjøringsmiddel iht produsentens anvisninger og deretter lar løsningen ligge på gulvet i noen minutter for å la all fet smuss løses opp. Ta dette deretter bort med en gummiskrape, vannsuger eller mopp og skyll deretter nøye med rent vann. Det er viktig å holde gulvet vått under hele rengjøringen slik at ikke smuss trekkes på nytt ned i gulvet.

Merker etter skohæler, asfalt, maling og lignende tar primært forsiktig bort med en barberblad skrape. Hvis det har trukket ned i terrazzoen kan man benytte fint sandpapir eller våtslipepapir og vann. I etterkant må overflaten beskyttes som beskrevet ovenfor («behandling av nye terrazzogulv»). Ved større flekker kan det kreves maskinslipning. Ta da kontakt med Respo Terrazzo AS.


Skader i gulv og trapper
I forbindelse med flytting og ombygginger kan terrazzoen skades slik at det er nødvendig med reparasjoner. For dette arbeidet er det nødvendig med kunnskap, riktige materialer og utstyr. Ta derfor kontakt med Respo Terrazzo AS.


Produkter og øvrige tjenester
Respo Terrazzo AS selger ikke egne rengjøringsmidler men har lang og god erfaring med Steinfix serien. For grovrengjøring benytter vi oss av Steinfix 40, mens natursåpen Steinfix 60 benyttes som impregnering av nye gulv og til daglig renhold. Ved rehabilitering, og når all fuktighet er ute av nye gulv etter 6-8 mnd. impregnerer vi ofte med Steinfix 100+ som vil lette det videre vedlikeholdet av ditt terrazzogulv. Se for øvrig steinfix.no for ytterligere informasjon om Steinfix produktene.

Det er svært varierende kunnskap om vedlikehold av terrazzo blant norske rengjøringsfirmaer. For flere kunder har Respo Terrazzo AS avtale om regelmessig oppfølging av gulv og renholdere slik at man sikrer at det holder seg flott over lang, lang tid. Ønsker du anbefalinger, har vi også nært samarbeid med byråer vi vet er gode på terrazzo. Ta kontakt med en av våre rådgivere for ytterligere informasjon.